Aka: Shi Zhenbang,

Shi Ji Dong

Born: 1837 Died: 1909
Shi Ji Dong founded the style of: Shi style Baguazhang

Lineage Tree

Students