Sensei Koichi Tohei

Born: 1920 Died: 2011
Koichi Tohei founded the style of: Shin Shin Toitsu Aikido

Lineage Tree