Aka: James Griffin,

Kyoshi Jim Griffin

Jim Griffin founded the style of: Shorinjiryu Koshinkai Karatedo
Jim Griffin is the founder of Seiryukan Dojo

Lineage Tree